donderdag 29 november 2012

six sigma - Lifehacking

six sigma - Lifehacking: "Poka Yoke is Japans en staat voor voor “mistake proofing”. Binnen “Lean Six Sigma” (een veel gebruikte verbeteringsmethodologie gericht op kwaliteitsverbetering) wordt Poke Yoke gebruikt om processen in te richten op een manier die zo min mogelijk fouten mogelijk maakt. Een Poka Yoka maakt zo duidelijk hoe je iets moet doen dat het onmogelijk, of in ieder geval erg moeilijk, is om fouten te maken in hetgene wat je moet doen. De ideeen van Poka Yoke zijn te gebruiken in je werk of privé leven."

'via Blog this'

Kennismanagement  | NEHEM KMC

Kennismanagement  | NEHEM KMC: "In organisaties waar mensen samenwerken wordt kennis ontwikkeld en gedeeld. Kennis en het managen en organiseren daarvan bepalen vaak het succes van een onderneming.

Kennismanagement zorgt ervoor dat de informatie in de onderneming nodig is voor continuïteit van de onderneming en innovatie binnen de organisatie beschikbaar is of komt. Kennismanagement levert een organisatie concurrentievermogen en bespaart tijd en geld. Kennismanagement helpt kennis te behouden voor de onderneming bij vertrek van medewerkers."

Personal Information / Knowledge Management « 2.0 Drops

Personal Information / Knowledge Management « 2.0 Drops: "In mijn scriptie ‘Studenten en hun Personal Information Management’ ben ik naast het eigenlijke onderzoek natuurlijk ook dieper ingegaan op het begrip Personal Information Management (PIM) waarbij ik heb gekeken naar de literatuur en een aantal kernbegrippen."


maandag 27 augustus 2012

From Learning Management to Personal Knowledge Management | Learning in the Social Workplace

From Learning Management to Personal Knowledge Management | Learning in the Social Workplace: "The most effective workers are using Personal Knowledge Management (PKM) techniques, to manage this process and get things done. Here’s a short presentation by Harold Jarche that explains PKM and his Seek-Sense-Share PKM framework."

vrijdag 13 juli 2012

PKM as pre-curation | Harold Jarche

PKM as pre-curation | Harold Jarche: "I think that people who have a professional PKM framework have some of the skills and knowledge needed to be good curators. Their sense-making processes are already developed. I would consider PKM as a form of pre-curation."

'via Blog this'

donderdag 12 juli 2012

Integraal Kennismanagement - Core Connections

Integraal Kennismanagement - Core Connections: "Wanneer kennismanagement gekoppeld wordt aan integraal leiderschap, wordt ook de strategische positie van een team en/of organisatie versterkt. Dit team of deze organisatie zal bekend staan als een plek waar experts werken. We kijken dan ook naar ‘branding & storytelling’."

'via Blog this'

woensdag 11 juli 2012

Hoe drijven kerncompetenties en kernvragen het strategisch Kennismanagement aan? (Steven Warmoes - Blog Kennismanagement)

Hoe drijven kerncompetenties en kernvragen het strategisch Kennismanagement aan? (Steven Warmoes - Blog Kennismanagement): "Hoe drijven kerncompetenties en kernvragen het strategisch Kennismanagement aan?
In mijn vorig artikel "Hoe overtuig ik ons topmanagement van het nut van Kennismanagement" kondigde ik een vervolgartikel aan  over meer gevorderde analyses voor topmanagement, nl. het bepalen van kerncompetenties en kernvragen. Dit is het dan. Het komt uit mijn boek "Kennismanagement, de vierde golf""

'via Blog this'

maandag 9 juli 2012

PKM: The Book | Harold Jarche

PKM: The Book | Harold Jarche: "The more and better we share our knowledge, the more resilient become our networks. PKM is every person’s part of the new social contract in the network era, in my opinion."

'via Blog this'

vrijdag 6 juli 2012

Affinity Diagram

Affinity Diagram: "
Basic Tools for Process Improvement2AFFINITY DIAGRAM
What is an Affinity Diagram?
An Affinity Diagram is a tool that gathers large amounts of language data (ideas,opinions, issues) and organizes them into
groupings based on their naturalrelationships
(Viewgraph 1). The Affinity process is often used to group ideasgenerated by Brainstorming.
Why should teams use the Affinity process?
The Affinity process is a good way to get people to work on a creative level to addressdifficult issues. It may be used in situations that are unknown or unexplored by ateam, or in circumstances that seem confusing or disorganized, such as when peoplewith diverse experiences form a new team, or when members have
incomplete
knowledge of the area of analysis"

'via Blog this'

woensdag 13 juni 2012

When information becomes inspiration | NLDITA Information Energy 2012

When information becomes inspiration | NLDITA Information Energy 2012: "In our western knowledge-based economy, it’s no longer about being the strongest. It’s about being the smartest. How can organisations steer towards an optimal usage of the most important production factor, information. And what can neuroscience learn us.

Enterprise Information Management combines Enterprise Search, Business Intelligence, Enterprise Content Management and Business Process Management into one holistic approach to optimize information productivity. That’s a mouthful of management babble, but what does that mean? And more important, how does it work?"

'via Blog this'

maandag 4 juni 2012

Building Knowledge Through Knowledge Management - The EvoLLLution | The EvoLLLution

Building Knowledge Through Knowledge Management - The EvoLLLution | The EvoLLLution: "We build our personal knowledge systems through incremental successes in the various projects we undertake on a daily basis to provide services or produce products for ourselves or others.  Then we fill in the gaps with abstract knowledge.  Are we successful because we are smart; or are we smart because we are successful?  I believe the latter is true."

'via Blog this'

zaterdag 14 april 2012

IntegraalSamenWerken - Nieuws - Nieuws

IntegraalSamenWerken - Nieuws - Nieuws: "Inmiddels groeit ook bij andere bedrijven het besef dat kennismanagement een belangrijk onderwerp is. Het door Integraal Samenwerken georganiseerde symposium over kennismanagement trok ruim 70 geïnteresseerden uit de gehele maritieme sector. In het kader van het MIP-deelprogramma 3B is een leergang kennismanagement ontwikkeld met medewerking van IS-partners uit de maakindustrie en experts uit de offshore, rederijen en ontwerpbureaus. Het basisboek van deze leergang is te downloaden via: www.km4maritiem.nl."

'via Blog this'

woensdag 11 april 2012

Preparing for the future of work with PKM | Harold Jarche

Preparing for the future of work with PKM | Harold Jarche: "Chris Jablonski at ZDNet identifies five trends driving the future of work as we get virtual, online and global [I think he misses "local" though, especially as energy prices continue to increase]. Trend 4: Adaptive lifelong learning the norm -”Ten years from now, relevant work skills will be shaped by the continued rise in global connectivity, smart technology and new media, among several other drivers.” This is linked to the Institute for the Future‘s graphic of Future Work Skills 2020 identifying six disruptive shifts as well as the skills necessary to deal with them:"

'via Blog this'

dinsdag 3 april 2012

Onderzoek: tool voor kenniswerkers voor grip op informatiestromen - Open Universiteit

Onderzoek: tool voor kenniswerkers voor grip op informatiestromen - Open Universiteit: "Kenniswerkers produceren én consumeren enorme hoeveelheden informatie en zijn lid van tal van groepen en netwerken. Hoe houden zij zicht op wat voor hun interessante mensen, documenten, gebeurtenissen, etc. zijn? Wolfgang Reinhardt, promovendus bij de Open Universiteit, onderzocht welke ondersteuning kenniswerkers nodig hebben om greep te houden op de informatiestromen en hij ontwikkelde een tool voor ze. Op donderdag 5 april 2012 verdedigt hij zijn proefschrift, Awareness Support for Knowledge Workers in Research Networks, bij de Open Universiteit in Heerlen."

'via Blog this'

zondag 1 april 2012

Big data has big implications for knowledge management: KMWorld

Big data has big implications for knowledge management: KMWorld: "A goal of knowledge management over the years has been the ability to integrate information from multiple perspectives to provide the insights required for valid decision-making. Organizations do not make decisions just based on one factor, such as revenue, employee salaries or interest rates for commercial loans. The total picture is what should drive decisions, such as where to invest marketing dollars, how much to invest in R&D or whether to expand into a new geographic market.

In the past, the cost of collecting and storing limited the ability of enterprises to obtain the comprehensive information needed to create this holistic picture. However, automated collection of digital information and cheap storage have removed the barriers to making data accessible. Data is now available in abundance, but relational databases were reaching their limits in their ability to make sense of the information.

"

'via Blog this'

dinsdag 27 maart 2012

‘Business Model You’ verschijnt begin april

‘Business Model You’ verschijnt begin april: "Begin april verschijnt de Nederlandse vertaling van het boek Business Model You. Het originele boek is geschreven door Tim Clark, bij de Nederlandse editie waren Alex Osterwalder, Yves Pigneur en Patrick van der Pijl co-auteurs. Eerder schreven zij  de bestseller ‘Business Model Generation’. dit laatste  boek gaat over hoe je het Business Model Canvas kunt toepassen op jezelf."

'via Blog this'

maandag 26 maart 2012

Omgaan met overbelasting en stress: zoek de balans

Omgaan met overbelasting en stress: zoek de balans: "Drie tips om goed te balanceren tussen ‘uitgedaagd worden‘ en ‘uitgeblust zijn’"

'via Blog this'

De balans tussen praktisch lifehacking en spiritueel relativeren » Kennis Management

De balans tussen praktisch lifehacking en spiritueel relativeren » Kennis Management: "Nadat ik dit gelezen had ben ik direct geinspireerd geworden om mijn eigen persoonlijke Knowledge Management systeem te bouwen, mijn eigen moderne Memex. Dit is geen gemakkelijke taak, want hoewel de de meeste techniek inmiddels beschikbaar is, wordt het de kunst om die techniek voor mij te gaan laten werken. Ik heb geen zin om het wiel opnieuw uit te gaan vinden en wil dus zoveel mogelijk gebruik gaan maken van bestaande, bij voorkeur open source, software. "

'via Blog this'

donderdag 22 maart 2012

Werknemers overleggen amper met leidinggevende | VK banen, banen met inhoud

Werknemers overleggen amper met leidinggevende | VK banen, banen met inhoud: "Een meerderheid van de werknemers overlegt slechts sporadisch met hun leidinggevende over hun loopbaan. Dat blijkt uit onderzoek van Schouten & Nelissen onder 2.200 respondenten. Werknemers nemen verder weinig regie over hun werk, terwijl ze tegelijk verwachten over drie jaar aan een nieuwe uitdaging toe te zijn. "

'via Blog this'

dinsdag 20 maart 2012

saMBO-ICT | Blog | Presentaties Kennisdeling SharePoint 16 maart 2012 » saMBO-ICT

saMBO-ICT | Blog | Presentaties Kennisdeling SharePoint 16 maart 2012 » saMBO-ICT: "In de bijlagen van dit bericht de presentaties van de Kennisdelingsdag SharePoint 16 maart 2012. Bart Wessels heeft geen presentatie gebruikt, maar alleen een demo gegeven. Vandaar dat er van hem geen presentatie in het lijstje te vinden is."

'via Blog this'

Code-Tabaksblat moet herzien worden voor kenniswerkers - HRpraktijk: online tips, tools en inspiratie voor HR

Code-Tabaksblat moet herzien worden voor kenniswerkers - HRpraktijk: online tips, tools en inspiratie voor HR: "“Organisaties zeggen wel ‘our people are our greatest assets’, maar in de praktijk zie ik ze worstelen met de vraag: hoe zit dat HR-beleid nou in elkaar en hoe draagt het precies bij aan de strategie van de onderneming?” Aldus Hans Strikwerda, hoogleraar organisatieleer en organisatieverandering aan de Universiteit van Amsterdam in het maartnummer van HR Strategie. Volgens hem moeten de grondslagen van de code-Tabaksblat worden herzien om een handvat te bieden aan organisaties die worstelen met hun HR-beleid."

'via Blog this'

donderdag 15 maart 2012

Gratis College bij gerenommeerde universiteit

Onlangs was ik in de gelegenheid om een serie colleges te volgen op Berkeley. U weet wel, die publieke
universiteit aan de westkust van de Verenigde Staten. Ieder college gebeurden er drie dingen die ik nog nooit
op die manier heb meegemaakt in een Nederlandse les: alle (alle!) studenten hadden hun literatuur gelezen
en hun opgaven gemaakt, alle (alle zestig!) studenten participeerden actief in de les en het niveau van de
discussie was iedere keer weer uitzonderlijk hoog.


'via Blog this'

woensdag 14 maart 2012

Kennisdeling Procesmanagement

Procesmanagement, opzoek naar samenhang

Kennisdeling

Personal Knowledge Management

Personal Knowledge Management: " Agenda Personal Knowledge Management (7 competencies) Comparing competencies PKM Competencies Instrument - How good are your PKM competencies? Agenda: In this short session we will be discussing the 7 PKM competencies, comparing PKM with other lists of competencies and asking the question: How good are your PKM competencies?Agenda: In this short session we will be discussing the 7 PKM competencies, comparing PKM with other lists of competencies and asking the question: How good are your PKM competencies?"

'via Blog this'

maandag 12 maart 2012

Learnlets » Reimagining Learning

Learnlets » Reimagining Learning: "On the way to the recent Up To All Of Us unconference (#utaou), I hadn’t planned an agenda.  However, I was growing through the diagrams that I’d created on my iPad, and discovered one that I’d frankly forgotten. Which was nice, because it allowed me to review it with fresh eyes, and it resonated.  And I decided to put it out at the event to get feedback.  Let me talk you through it, because I welcome your feedback too.

Up front, let me state at least part of the motivation.  I’m trying to capture rethinking about education or formal learning. I’m tired of anything that allows folks to think knowledge dump and test is going to lead to meaningful change.  I’m also trying to ‘think out loud’ for myself.   And start getting more concrete about learning experience design."

'via Blog this'

Making collaborative work work | Harold Jarche

Making collaborative work work | Harold Jarche: "Everyone talks about collaboration in the workplace today but what does it really mean? How do you get from here to there? Every snake oil salesman is selling social something: enterprise social; social learning; social CRM; etc. For me it boils down to three principles."

'via Blog this'

dinsdag 6 maart 2012

New Research on Knowledge Management Applications and Lesson Learned | InTechOpen

New Research on Knowledge Management Applications and Lesson Learned | InTechOpen: "Due to the development of mobile and Web 2.0 technology, knowledge transfer, storage and retrieval have become much more rapid. In recent years, there have been more and more new and interesting findings in the research field of knowledge management. This book aims to introduce readers to the recent research topics, it is titled "New Research on Knowledge Management Applications and Lesson Learned" and includes 14 chapters. "

'via Blog this'

zondag 4 maart 2012

Knowledge Management In Bio-information Systems | InTechOpen

Knowledge Management In Bio-information Systems | InTechOpen:

'via Blog this'

10 Tips Om Je Persoonlijke Effectiviteit Te Vergroten

10 tips om je persoonlijke effectiviteit te vergroten.
1. Heb geduld
2. Creëer je eigen werkelijkheid
3. V. V. V.
4. Aandacht zorgt voor rust
5. Kinderlijke speelsheid
6. Ga door je angsten heen
7. Je bent niet je persoonlijkheid
8. Gebruik intuïtie EN verstand
9. Zorg voor ‘schone’ gedachten
10. Kies voor liefde, vertrouwen en onschuld


10 Tips Om Je Persoonlijke Effectiviteit Te Vergroten:

'via Blog this'

TEDxAmsterdamWomen door Bibi Veth

Visueel verhaal vertellen voor ondernemingen een interessant conpcept.
TEDxAmsterdamWomen door Bibi Veth:

'via Blog this'

Relatie Management

Enige jaren geleden kwam ik in aanraking met waarden-systemen. Die kennis maakte me duidelijk waaruit mensen reageren, heel vaak onbewust. Niet in de laatste plaats doordat ik zelf een waardenprofiel heb ingevuld en mijn eigen gedrag werd verklaard.

Relatie Management:

'via Blog this'

LEI-rapporten - Wageningen UR - LEI

Wederkerigheid binnen Kennismanagement: denken vanuit sociale netwerken (samenvatting)
LEI-rapporten - Wageningen UR - LEI:

'via Blog this'